Rynek Energii Elektrycznej
Publikacje
Rozpoczęcie procesu restrukturyzacji sektora elektroenergetycznego związane było z oczekiwaniem, że liberalizacja zaowocuje wzrostem efektywności, a spodziewana obniżka cen zwiększy konkurencyjność gospodarki. Ponieważ przyczyną wysokich kosztów i w konsekwencji cen energii były także nadmierne inwestycje w moce wytwórcze i przesyłowe. Konkurencja mogła eliminować zachęty do nieefektywnych inwestycji poprzez wprowadzenie elementu ryzyka rynkowego. Duże znaczenie miało przywrócenie cenom w energetyce ich zwykłej na innych rynkach towarowych roli sygnalizowania konsumentom kosztów krańcowych produkcji. Ceny odzwierciedlające koszty krańcowe mogą redukować popyt w szczycie i zwiększać pobór poza szczytem wyrównując obciążenie, a tym samym zmniejszać ogólne koszty ograniczeń i dostaw energii na rynek. Działania restrukturyzacyjne w Europie nakierowane zostały także na rozwój handlu pomiędzy krajami członkowskimi. Możliwość przesyłu tańszej energii z zagranicy powoduje obniżenie się cen i kosztów nawet na odległych od siebie rynkach.
O problemach rynku energii elektrycznej szerzej w dziale publikacje.

Janusz R. Kawala